Máy Sinh Hóa XN XN-L Máy phân tích huyết học Máy phân tích huyết học Diatron May dong mau Sysmex Labitec Máy phân tích điện giải & khí máu Banner hoa chat JAS Banner hóa chất Hoa chat Sysmex
Sản phẩm
Danh mục thông tin
Kiểm chuẩn xét nghiệm
Bộ Y Tế
Liên kết website
Video
Thống kê truy cập
  Đang online: 7
  Hôm nay: 181
  Hôm qua: 166
  Tuần này: 1,445
  Tuần trước: 1,442
  Tháng này: 29,251
  Tháng trước: 33,724
  Tất cả: 572,319
SẢN PHẨM   Hóa chất xét nghiệm
Hóa chất điện giải MEDICA - Mỹ
HAMEMY trực tiếp nhập khẩu và phân phối hóa chất điện giải & khí máu cho hãng MEDICA
Hãng SX: MEDICA - Mỹ
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001

Liên hệ 

Mã hàng hóa

Tên hàng

Tên hãng SX

Ghi chú

Hóa chất & phụ kiện cho máy khí máu EasyBloodGas

Máy đo PCO2, PO2, pH

2118

Dung dịch rửa hàng ngày

DAILY CLEANING SOLUTION KIT

Rửa máy khí máu

6101-0000

Hóa chất khí máu EBG

EBG REAGENT MODULE

Chỉ máy EBG

6201

Điện cực pH

EBG/ES PH SENSOR

Cho máy EBG/ES

6202

Điện cực PCO2

EBG/ES PCO2 SENSOR

Cho máy EBG/ES

6203

Điện cực PO2

EBG/ES PO2 SENSOR

Cho máy EBG/ES

6204

Điện cực quy chiếu

EBG/ES/EEL REFERENCE SENSOR

Cho máy EBG/ES/EEL

6301

Bộ bảo trì máy khí máu

TROUBLESHOOTING KIT

Dùng cho kỹ sư bảo trì

6303

Bộ kiểm tra chất lượng khí máu mức 1

EBG QC KIT - LEVEL 1

Chỉ máy EBG

6304

Bộ kiểm tra chất lượng khí máu mức 2

EBG QC KIT - LEVEL 2

Chỉ máy EBG

6305

Bộ kiểm tra chất lượng khí máu mức 3

EBG QC KIT - LEVEL 3

Chỉ máy EBG

6503

Ống mao dẫn khí máu EBG

EBG CAPILLARY TUBE KIT

Chưa biết số lượng ống/hộp

6504

Dây bơm khí máu EBG

EBG PUMP TUBING

Chỉ máy EBG

6506

Khối cảm biến EBG

EBG SENSOR MODULE

Chỉ máy EBG

6507

Khối van

VALVE MODULE

6520

Bộ đọc mã vạch

BARCODE READER KIT

 

 

 

 

Hóa chất & phụ kiện cho máy điện giải khí máu EasyStat

Máy đo PCO2, PO2, pH, Na, K, Ca, Hct.

7101-0000

Bộ hóa chất ES

ES REAGENT MODULE

Chỉ cho máy ES

7205

Điện cực Na cho máy ES/EEL

ES/EEL NA SENSOR

Cho máy ES/EEL

7206

Điện cực K cho máy ES/EEL

ES/EEL K SENSOR

Cho máy ES/EEL

7207

Điện cực Ca cho máy ES

ES CA ELECTRODE

Chỉ cho máy ES

7208

Điện cực Cl cho máy ES

ES CL ELECTRODE

Chỉ cho máy ES

7301

Bộ bảo trì máy ES

ES TROUBLESHOOTING KIT

Chỉ cho máy ES

7303

Ống mao dẫn khí máu ES/EBG

ES/EBG CAPILLARY TUBE KIT

Cho máy ES/EBG

7304

Dây bơm khí máu ES

ES PUMP TUBING

Chỉ cho máy ES

7309

Bộ kiểm tra chất lượng 2 mức

BI-LEVEL QC KIT, HCT

Chỉ cho máy ES

7506

Khối chứa điện cực ES

ES SENSOR MODULE

Chỉ cho máy ES

7511

Bộ nâng cấp điện cực Ca/Cl

ES CA/CL UPGRADE KIT, ENG/CHIN

Chỉ cho máy ES. Cấu hình ban đầu chỉ được lựa chọn Ca hoặc Cl. Nếu sau này chuyển từ Ca sang Cl và ngược lại cần mua bộ nâng cấp này.

 

 

 

 

Hóa chất & phụ kiện cho máy điện giải EasyLyte

Máy đo Na, K, Cl hoặc Na, K, Ca, pH hoặc Na, K, Cl, Ca

2070

Bộ tải mẫu

EASYSAMPLER, ANALYZER

Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus

2026

Hóa chất điện giải NA/K/CL/LI, 800ML

SOLUTIONS PACK, NA/K/CL/LI, 800ML

Chỉ dùng cho máy EasyLyte EXPAND có Li

2028

Hóa chất điện giải NA/K/CL/LI, 400ML

SOLUTIONS PACK, NA/K/CL/LI, 400ML

Chỉ dùng cho máy EasyLyte EXPAND có Li

2074

Vòng đỡ cốc chứa mẫu đo

SAMPLE CUP RETAINER RING

Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus

2076

Khay mẫu

SAMPLE TRAY

Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus

2095

Bộ bảo trì máy điện giải

MAINTENANCE KIT

Dùng cho kỹ sư bảo trì

2100

Bộ dây bơm cho máy điện giải đo Ca

CALCIUM TUBING KIT

Cho máy đo Ca

2101

Điện cực K+

K+ ELECTRODE

Cho cả 4 loại máy điện giải EasyLyte

2102

Điện cực Na+

NA+ ELECTRODE

Cho cả 4 loại máy điện giải EasyLyte

2103

Điện cực quy chiếu

REFERENCE ELECTRODE

Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus

2104

Bộ dây bơm

TUBING KIT

Dùng cho máy EasyLyte Plus và EXPAND

2106

Điện cực Li+

LI+ ELECTRODE

Chỉ dùng cho máy EasyLyte Lithium

2107

Kim hút mẫu

SAMPLE PROBE

Cho cả 4 loại máy điện giải EasyLyte

2108

Van

SOLUTIONS VALVE

Cho cả 4 loại máy điện giải EasyLyte

2111

Dịch pha loãng nước tiểu

URINE DILUENT (500ML)

Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus

2112

Hóa chất điện giải Na/K/CL, 400ML

SOLUTIONS PACK NA/K/CL, 400ML

Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus

2113

Điện cực Cl-

CL- ELECTRODE

Dùng cho máy EasyLyte Plus và EXPAND

2114

Hóa chất điện giải Na/K/Ca/pH, 400ML

SOLUTIONS PACK NA/K/CA/PH, 400ML

Chỉ dùng cho máy EasyLyte Calcium

2115

Hóa chất điện giải Na/K/Li, 400ML

SOLUTIONS PACK NA/K/LI, 400ML

Chỉ dùng cho máy EasyLyte Lithium

2118

Dung dịch rửa hàng ngày

DAILY CLEANING SOLUTION KIT

Dùng cho 4 máy EasyLyte

2121

Hóa chất điện giải Na/K/CL, 800ML

SOLUTIONS PACK NA/K/CL, 800ML

Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus

2122

Hóa chất điện giải Na/K/Li, 800ML

SOLUTIONS PACK NA/K/LI, 800ML

Chỉ dùng cho máy EasyLyte Lithium

2123

Hóa chất điện giải Na/K/Ca/pH, 800ML

SOLUTIONS PACK NA/K/CA/PH, 800ML

Chỉ dùng cho máy EasyLyte Calcium

2124

Hóa chất điện giải Na/K/CL/Ca/Li, 800ML

SOLUTIONS PACK, NA/K/CL/CA/LI, 800ML

Chỉ dùng cho máy EasyLyte EXPAND

2150

Điện cực Ca

CALCIUM ELECTRODE

Dùng cho máy EasyLyte Calcium và EXPAND

2151

Điện cực pH

PH ELECTRODE

Dùng cho máy EasyLyte Calcium

2152

Điện cực quy chiếu cho máy Ca

CALCIUM REFERENCE ELECTRODE

Dùng cho máy EasyLyte Calcium

2257

Bộ phát hiện mẫu

SAMPLE DETECTOR

Dùng cho 4 máy EasyLyte

2258

Màng điện cực

MEMBRANE ASSEMBLY

Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus

2292

Bộ vệ sinh cốc nối ống mao dẫn

CAPILLARY ADAPTER CLEANING KIT

Cho cả 4 loại máy điện giải EasyLyte khi dùng ống mao dẫn

2293

Ống mao dẫn

CAPILLARY TUBES

Dùng cho 4 máy EasyLyte

2323

Lau đầu kim hút

PROBE WIPERS (6)

Dùng cho 4 máy EasyLyte

2492

Dung dịch đổ trong điện cực quy chiếu

INTERNAL FILLING SOLUTION (125ML)

Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus

2571

Bộ bảo trì máy đo Ca

CALCIUM TROUBLESHOOTING KIT

Chỉ dùng cho máy EasyLyte Calcium

2577

Dung dịch chuẩn nước tiểu

STANDARD SOLUTION URINE

Dùng cho máy EasyLyte Plus và EXPAND

2590

Bộ cốc nối kim hút với ống mao dẫn

CAPILLARY ADAPTOR KIT

Cho cả 4 loại máy điện giải EasyLyte khi dùng ống mao dẫn

2814

Bộ kiểm tra chất lượng 2 mức

BI-LEVEL QC KIT, MEDICA

2815

Bộ kiểm tra chất lượng 3 mức

TRI-LEVEL QC KIT, MEDICA

2934

Bộ đọc mã vạch

EASYLYTE BARCODE READER KIT

 

 

 

 

Hóa chất & phụ kiện cho máy điện giải EasyElectrolytes Na/K/CL

Máy đo Na, K, Cl

4102-0000

Hộp hóa chất Na/K/CL

EEL REAGENT MODULE, NA/K/CL

Chỉ dùng cho máy điện giải EEL

4103-0000

Hộp hóa chất Na/K/LI

EEL REAGENT MODULE, NA/K/LI

4203

Điện cực CL

EEL CL ELECTRODE

4204

Điện cực LI

EEL LI ELECTRODE

4207

Điện cực đệm

EEL SPACER ELECTRODE

4301

Bộ bảo trì máy EEL

EEL TROUBLESHOOTING KIT

4306

Bộ hút mẫu

EEL SAMPLER

4403

Dung dịch pha lãng nước tiểu

EEL URINE DILUENT

4404

Bộ ống mao dẫn

EEL CAPILLARY TUBE KIT

4506

Khối cảm biến

EEL SENSOR MODULE

4507

Khối van

EEL VALVE MODULE

4539

Khối cảm biến máy đo LI

EEL SENSOR MODULE, LI

6204

Điện cực quy chiếu cho máy
EBG/ES/EEL

EBG/ES/EEL REFERENCE SENSOR

Cho máy EBG/ES/EEL

6504

Dây bơm máy EBG

EBG PUMP TUBING

6537

Cáp kết nối 9 chân máy EBG

EBG 9-PIN SERIAL CABLE

7118

Dung dịch rửa hàng ngày

DAILY RINSE/ CLEANING SOLN KIT

Cho máy EEL

7205

Điện cực Na cho máy ES/EEL

ES/EEL NA SENSOR

Dùng cho máy ES/EEL

7206

Điện cực K cho máy ES/EEL

ES/EEL K SENSOR

7302

Lau đầu kim hút

PROBE WIPERS

Cho máy EEL

Hóa chất xét nghiệm
Mới cập nhật
Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng: 
DD: 0979 852 956 Mr. Hải
ĐT: 844 3785 7574. 
Fax: 844 3785 8579
Chat Online:.
Skype: nickskype1
Skype: nickskype2

RANDOX
Centronic GMBH
Diatron Group
ErbaDiagnostics
JAS Diagnostics
Sysmex Vietnam
Labitec
Medica
Diamond
Hettich
Olympus
Hitachi High Tech
Kubota

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY

Địa chỉ: Số 7, ngách 402/7 đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Tel: 844 37857574. Fax: 844 37858579. Email: vanhai@hamemy.com.vn . Website: hamemy.com.vn
Hot line: 0979852956 Mr. Hải
○  Trang chủ  ○  Giới thiệu  ○  Liên hệ 
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Thiết bị Y tế HAMEMY © 2013. Thiết kế bởi BrandInfo.