HotLine: 0979852956

Hamemy.com.vn, Máy phân tích huyết học Sysmex, Máy huyết học XN-L. ... HỆ THỐNG PHÂN TÍCH XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC. TỰ ĐỘNG XN-L