HotLine: 0979852956

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động dùng để định lượng các chất trong máu, nước tiểu một cách chính xác và đơn giản.