HotLine: 0979852956

Hệ thống phân tích sinh học phân tử. Máy Realtime PCR. Máy tách chiết DNA/RNA tự động.

Tủ an toàn sinh học cấp 2. Tủ thao tác...