HotLine: 0979852956

Giới thiệu · Tư vấn dịch vụ · Tư vấn kỹ thuật · Hướng dẫn vận hành · Chuyển giao công nghệ · Chia sẻ kinh nghiệm · Câu hỏi thường gặp

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG PICTUS 700
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG PICTUS 700
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG Model: PICTUS 700 Hãng SX: Diatron MI PLC – Hungary

Kinh nghiệm sử dụng Hệ thống hiệu quả

Hỏi vể Hệ thống phân tích khí máu

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG PICTUS 400
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG PICTUS 400
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG  Model: PICTUS 400 Hãng SX: Diatron MI PLC – Hungary   Pictus 400  Đáng tin cậy, chính xác

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG PICTUS BASIC
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG PICTUS BASIC
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG Model: Pictus Basic Hãng SX: Diatron MI PLC – Hungary Đặc điểm chính: - Pictus Basic là Hệ thống sinh hóa bán