HotLine: 0979852956

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT MÁY SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG PICTUS BASIC. Pictus Basic là máy sinh hóa bán tự động. Khả năng hiển thị biểu đồ phản ứng và có ...