HotLine: 0979852956

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT MÁY SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG PICTUS BASIC. Pictus Basic là máy sinh hóa bán tự động. Khả năng hiển thị biểu đồ phản ứng và có ...

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG PICTUS 700
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG PICTUS 700
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG Model: PICTUS 700 Hãng SX: Diatron MI PLC – Hungary

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG PICTUS 400
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG PICTUS 400
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG  Model: PICTUS 400 Hãng SX: Diatron MI PLC – Hungary   Pictus 400  Đáng tin cậy, chính xác

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG PICTUS BASIC
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG PICTUS BASIC
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Hệ thống SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG Model: Pictus Basic Hãng SX: Diatron MI PLC – Hungary Đặc điểm chính: - Pictus Basic là Hệ thống sinh hóa bán
Tư vấn kỹ thuật