HotLine: 0979852956

... phân tích điện giải, Máy phân tích khí máu,Máy phân tích nước tiểu, Máy đo tốc độ lắng máu, Thiết bị phòng mổ, thiết bị hồi sức cấp cứu , Hướng dẫn vận hành.