HotLine: 0979852956

tích điện giải, Máy phân tích khí máu,Máy phân tích nước tiểu, Máy đo tốc độ lắng máu, Thiết bị phòng mổ, thiết bị hồi sức cấp cứu , Chuyển giao công nghệ.